Mieszkanie z prawem dożywocia

Zamierzając kupić mieszkanie warto sprawdzić czy nie jest ono obciążone tzw. prawem dożywocia. Właściciel nieruchomości może nią swobodnie rozporządzać, czyli również sprzedać bez zgody osoby zwanej dożywotnikiem.
 
Tak więc istnieje możliwość, iż wraz z mieszkaniem zakupimy także niechcianego domownika, któremu na dodatek trzeba będzie zapewnić byt. Sprawa jest dość skomplikowana, ponieważ informacja o takim lokatorze może nie być widoczna w księdze wieczystej. Chociaż notariusz, u którego zawierana jest umowa dożywocia ma obowiązek przesłać informację o jej zawarciu do sądu wieczystoksięgowego, to regulująca tą kwestię ustawa obowiązuje dopiero od lutego 1991 roku. Czyli w przypadku umów zawartych wcześniej w księdze wieczystej może nie być stosownej adnotacji.
 
Aby uniknąć zakupu mieszkania z niechcianym lokatorem, obok księgi wieczystej trzeba sprawdzić także podstawę nabycia nieruchomości przez obecnego właściciela. Jeśli byłaby to umowa dożywocia, trzeba ustalić czy druga strona tej umowy nadal żyje.
 
Jedną z wielu rzeczy jaką sprawdza licencjonowany pośrednik nieruchomości jest jej pełny stan prawny. Jeśli już nabędzie się nieruchomość obciążoną prawem dożywocia istnieje możliwość zamiany tego prawa na rentę. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest rozwiązanie umowy dożywocia, ale o tym orzeka sąd. Jeżeli obciążenie nieruchomości nie było ujawnione w księdze wieczystej, a sprzedający je zataił, kupującemu przysługuje roszczenie naprawienia szkody. Jeżeli to nie nastąpi, kupujący może odstąpić od umowy bądź domagać się obniżenia ceny. Jeśli wpłacił zadatek, powinien otrzymać go z powrotem. Nie należy zatem podejmować pochopnych decyzji i spieszyć się z kupnem, najważniejsze jest dokładne sprawdzenie wszystkich niezbędnych dokumentów i ich analiza.