Ziemia rolna najlepszą inwestycją?

Badania wskazują, że inwestycje w nieruchomości są uważane przez Polaków za najlepszy i najpewniejszy sposób lokowania pieniędzy. Trudno się dziwić, tym bardziej, że kryzys, który dotknął rynki finansowe, najmniej zaszkodził rynkowi nieruchomości gruntowych. Pytanie, czy nadal warto inwestować w ziemię rolną i jak to robić, by osiągnąć zadowalający zysk.
 
Coraz więcej osób bierze sprawy we własne ręce i inwestuje w zakup domu, mieszkania, czy ziemi. Ta ostatnia forma jest szczególnie ceniona jako jedna z najbezpieczniejszych form lokowania i pomnażania kapitału. Nie bez powodu - rynek nieruchomości gruntowych oparł się kryzysowi, a ceny ziemi od kilku lat systematycznie rosną. Od roku 2004 do 2011 ceny gruntów rolnych wzrosły o ponad 200% i na razie nic nie zapowiada zmiany tej tendencji.
 
Opłacalność inwestowania w grunty rolne opiera się nie tylko na przewidywanym wzroście cen. Na znaczny zysk z inwestycji w ziemię rolną wpływają cztery kluczowe czynniki:
 
- zmiana przeznaczenia działki z rolnej na budowlaną,
 
- podział większej powierzchni na mniejsze działki przeznaczone na sprzedaż,
 
- uzbrojenie działki,
 
- rozwój infrastruktury, szczególnie drogowej.