Zarządzanie nieruchomościami

Profesjonalna firma zarządzająca może znacznie ułatwić właścicielowi zajmowanie się należącym do niego lokalem lub budynkiem. Pomoc w podejmowaniu strategicznych decyzji związanych z administracją, finansami, obsługą prawną, bieżącymi konserwacjami, a także utrzymaniem czystości i zorganizowaniem recepcji to idealne rozwiązanie dla osób, które z różnych powodów nie mają czasu na zajmowanie się swoimi nieruchomościami. Zakres czynności składających się na zarządzanie nieruchomościami jest bardzo szeroki. Jest to nie tylko nadzór nad funkcjonowaniem nieruchomości, ale także dbanie o jej rozwój.
 
W czym może pomóc zarządca?
 
Przykładowo –  sprawami związanymi z wynajmem
 
Firma zarządzająca nieruchomością przejmuje obowiązki związane z wynajmowaniem lokali. Odpowiada za negocjowanie i podpisywanie w imieniu i za zgodą właściciela umów najmu, pobieranie i monitorowanie wpływów czynszowych oraz dokonywanie w imieniu właściciela wszelkich opłat. Właściciel jest też zwolniony z obowiązku zajmowania się wszelkimi usterkami i utrzymaniem mieszkania w dobrym stanie technicznym. Firma zarządzająca będzie reprezentować swojego klienta we wszelkich sprawach przed najemcą, a także instytucjami i urzędami.
 
Usługa zarządzania nieruchomościami jest kluczowa w przypadku nieruchomości komercyjnych: biur, magazynów, lokali handlowych i przemysłowych. Tu, oprócz pomocy w organizacji recepcji, ochrony czy utrzymania czystości, istotne jest zarządzanie finansami. Strategia finansowa obejmuje m.in. optymalizację przychodów z nieruchomości i minimalizację kosztów eksploatacji, a także pozyskiwanie dodatkowych przychodów. Właściciel lokalu nie musi zajmować się potencjalnymi najemcami ani zarządzać płatnościami, to zarządca monitoruje płatności i zajmuje się ich windykacją.